InformacjeWydarzenia

Zmarła Prof. Marta Wasilewska – Radwańska – Członek Honorowy PTFM.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 25 kwietnia 2019 roku zmarła
Profesor AGH Marta Wasilewska-Radwańska,

długoletni Pracownik Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie,
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), Medalem
Komisji Edukacji Narodowej (1996) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1983).
Pełniła funkcje: Zastępcy Dyrektora Międzyresortowego Instytutu Fizyki
i Techniki Jądrowej (1979-1989), Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (2001-2011), Przewodniczącej
Education and Training Committee EFOMP oraz Zespołu ds. Radiobiologii
i Higieny Radiacyjnej Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki
Obrazowej Wydziału V Nauk Medycznych PAN. Była także wieloletnim
egzaminatorem PAA zdobywających uprawnienia do obsługi urządzeń do
teleradioterapii i brachyterapii.
Profesor Marta Wasilewska-Radwańska urodziła się w 1938 roku w Krakowie.
Jej kariera naukowa rozpoczęła się w latach 60-tych i była ukierunkowana na zagadnienia
związane z wykorzystaniem radioizotopowych metod analitycznych. Była twórcą
i opiekunem specjalności Fizyka Medyczna i Dozymetria na Wydziale Fizyki
i Informatyki Stosowanej AGH. Przez wiele lat prowadziła wykłady dla studentów
i doktorantów AGH, jednocześnie pełniąc funkcję kierownika Katedry Fizyki Medycznej.
Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną była wielokrotnie
nagradzana.
W 2014 roku została Honorowym Członkiem PTFM za wkład w reprezentowanie
Towarzystwa na arenie międzynarodowej oraz zaangażowanie w zakresie kształcenia
fizyków medycznych.
W 2009 roku przeszła na emeryturę, pozostając nadal aktywną zawodowo.
W tym czasie pełniła między innymi funkcję kierownika Studium Podyplomowego
Higiena Radiacyjna.

W osobie Pani Profesor żegnamy Człowieka o wyjątkowej
osobowości i zasługach dla polskiej nauki, w szczególności fizyki medycznej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 maja br. o godz. 9:00
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej,
Zarząd i Członkowie Oddziału Krakowskiego PTFM

http://www.ptfm.pl/wp-content/uploads/2019/04/Marta-Wasilewska-Radwańska_nekrolog-.pdf