Informacje

Zmarł Zbyszek Maniakowski

Zbigniew ManiakowskiZbyszek Maniakowski (1962-2017), fizyk medyczny
Zbyszek urodził się 17.03.1962 roku w Nysie. Tam też ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1981 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. W 1983 roku zmienił kierunek na Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1985 roku kontynuował studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ? Fizyka Medyczna. W Instytucie Onkologii w Gliwicach pracował od 18 kwietnia 1988 roku, cały czas w Zakładzie Fizyki Medycznej. W 2010 roku uzyskał Specjalizację z Fizyki Medycznej.
Jak sobie przypominam, Zbyszek został przyjęty do Instytutu Onkologii w Gliwicach, ponieważ w tym czasie ?pojawił się? pierwszy ?z prawdziwego zdarzenia? system planowania leczenia, MevaPlan firmy Siemens (pracujący na komputerze ? PDP 11). Bardzo szybko okazało się, że Zbyszka bardziej interesują pomiary dozymetryczne niż komputerowe planowanie leczenia. I właśnie tym zajmował się przez cały czas pracy w Instytucie. W ostatnich latach był niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie pomiarów dozymetrycznych. Aktywnie uczestniczył w wielu procedurach wysokospecjalistycznych, wykonując pomiary ?in-vivo?. Jest autorem wielu programów komputerowych, które są stosowane w naszym Instytucie w praktyce dozymetrycznej i klinicznej. Wszystkie pomiary, które Zbyszek robił, były wykonywane bardzo starannie, niewątpliwe w tym zakresie był wzorem dla Młodych Fizyków Medycznych.

Każdy problem dozymetryczny związany z planowaniem leczenia można było ze Zbyszkiem przedyskutować. Często korzystał ze swojej bazy danych, żeby rozwiązywać bieżące problemy. Nie zdarzyło się, aby telefon do Zbyszka pozostawał bez odpowiedzi. Niestety teraz pozostanie.

Zbyszek zmarł 1.06.2017 w Gliwicach, po ciężkiej i długiej chorobie, pozostawiając dwie Córki, Żonę oraz grono Przyjaciół.

Krzysztof Ślosarek