Wydarzenia

Zmarł p. Oskar Chomicki, jeden z założycieli PTFM

Mgr Oskar Chomicki
20 maja 1931 – 25 października 2018

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego kolegi, Nestora
fizyki medycznej w Polsce, Oskara Chomickiego.

Magister fizyki doświadczalnej.
Wieloletni lektor i tłumacz z języka angielskiego.
Współzałożyciel i wieloletni Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa
Fizyki Medycznej, Członek Honorowy P.T.F.M.
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.
Prezydent Międzynarodowej Organizacji Fizyki Medycznej
(IOMP) (2000-2003), Fellow (Członek Honorowy) IOMP.
Członek Honorowy Europejskiej Federacji Organizacji Fizyki Medycznej.
Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych.
Współautor i tłumacz książek na temat zastosowania
akceleratorów w medycynie.
Kawaler Złotego Krzyża Zasługi i Medalu Zasłużonego dla Warszawy.

Oskar Chomicki – Non Omnis Moriar – 05/11/2018

Zarząd Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej