Różne

Zalecenia Konsultanta krajowego w dziedzinie fizyki medycznej. Koronawirus (COVID-19).

Zalecam, o ile jest to możliwe – podzielenie fizyków pracujących na rzecz radioterapii na dwa zespoły, które nie spotykają się ze sobą.
W przypadku, gdy któryś z zespołów będzie musiał poddać się kwarantannie , umożliwi to, na zachowanie ciągłości przygotowania i kontroli jakości radioterapii.
W małych zespołach, gdzie taki podział jest trudny, w sposób szczególny należy zadbać o wyodrębnienie dwóch zespołów odpowiedzialnych za kontrolę jakości i dozymetrię urządzeń terapeutycznych.

Czas jest trudny, serdecznie pozdrawiam.

Paweł Kukołowicz
Konsultant krajowy w dziedzinie fizyki medycznej