Działalność Zarządu

Szkolenie fizyków medycznych

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy!

Na prośbę Prof. Petera Sharp prezesa EFOMP, po uzyskaniu zgody Prezesa PTFM mgr Witold Skrzyński wyraził  zgodę na pełnienie roli oficera łącznikowego dla programu European Training and Education for Medical Physics Experts in Radiology (Diagnostic and Interventional).

Program ma na celu szkolenie fizyków medycznych w zakresie wskazanym w tytule programu, szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie http://www.eutempe-rx.eu. Pytania związane z uczestnictwem w programie proszę kierować bezpośrednio

do mgr Witolda Skrzyńskiego
adres e-mail: w.skrzynski@zfm.coi.pl

Pierwsze informacje już wkrótce.
Pobierz oficjalne pismo.