Informacje

Składki Członkowskie

Składki członkowskie prosimy wpłacamy bezpośrednio na konto PTFM:
19 1020 1055 0000 9202 0015 7248

Nazwa odbiorcy: PTFM
Tytuł przelewu: Imię Nazwisko, Oddział, Rok kwota, Rok kwota
(jeżeli wpłata za więcej niż jeden rok), itd.

Składka do roku 2014 włącznie: 40 zł
Składka od roku 2015: 80 zł

Deklaracja członkowska – do pobrania.