Edukacja / DydaktykaInformacjeNowościSzkoleniaWydarzenia

RAK PIERSI – WYBRANE, NAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNE ZAGADNIENIA. Konferencja – Jurata, 24-25 maja 2019 roku.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji

RAK PIERSI – WYBRANE, NAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNE ZAGADNIENIA,

która odbędzie się w Juracie, w dniach 24-25 maja 2019 roku.

W sesji pierwszej przedstawimy sposoby napromieniania chorych na raka piersi w 31 polskich ośrodkach radioterapii. Porównamy techniki radioterapii, uaktualnimy wskazania do radioterapii po niedawno wprowadzonych zmianach w leczeniu dokonanych przez chirurgów i onkologów klinicznych, przeanalizujemy problemy napromieniania po rekonstrukcji piersi. Spróbujemy ustalić wspólne, ogólnopolskie ograniczenia dawek w tkankach zdrowych w oparciu o nowe wytyczne międzynarodowe. W związku proponowaną z tematyką udział Państwa jako Fizyków Medycznych i konstruktywne dyskusje merytoryczne są bezcenne.

Serdecznie zapraszamy.

Strona internetowa:

http://90c.pl/rakpiersi/

Do zobaczenia w Juracie,

Prof. n. Anna Niwińska

Dr n. med. Jacek Gałecki

Prof. n. Paweł Kukołowicz

Centrum Onkologii w Warszawie