Edukacja / DydaktykaInformacjeNowościWydarzenia

Polish Journal of Medical Physics and Engineering – w wykazie czasopism punktowanych !

Polish Journal of Medical Physics and Engineering – na liście !

Koleżanki i Koledzy,

ukazał się najnowszy „Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów

z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów” – pragniemy z dumą poinformować że nasze czasopismo otrzymało 20 punktów.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w proces, którego ukoronowaniem jest treść powyższego komunikatu.

Jednakże jest osoba która swoim wkładem pracy, wiarą w powodzenie przedsięwzięcia i poświęceniem własnego czasu, przyczyniła się do tego niewątpliwego sukcesu w sposób wyjątkowy…

Witold Skrzyński – w imieniu Zarządu PTFM i całej społeczności fizyków medycznych – dziękujemy !

Zachęcamy zatem do nadsyłania prac.