Historia PTFM

Posted on

W 2011 roku minęło 46  lat od założenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Historycznie rozwój fizyki medycznej nastąpił po wielkich odkryciach promieniowania X przez Wilhelma Konrada Roentgena; pierwiastków promieniotwórczych przez Antoniego Henryka Becquerela, Marię Skłodowską ? […]

Statut PTFM

Posted on

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA §1 Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ im. Cezarego Pawłowskiego (w dalszym ciągu zwane Towarzystwem). §2 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. §3 Siedzibą Towarzystwa […]

Oddziały PTFM

Posted on

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI Przewodniczący: Jacek Kapała e-mail:jkapala@umb.edu.pl Zarząd Oddziału: Anna Kalinowska Paweł Gurynowicz Maria Kisielewska-Birycka Maria Karpińska Siedziba: Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Mickiewicza 2A, 15-222 Białystok tel:85 7485667 Historia Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa […]

Inżynier i Fizyk Medyczny

Posted on

Inżynier i Fizyk Medyczny to pierwszy na polskim rynku tytuł łączący szerokie środowisko fizyków medycznych techników, inżynierów medycznych, lekarzy oraz osoby naukowo i zawodowo związane z zagadnieniami stosowania techniki w praktyce medycznej. Na łamach czasopisma […]

Rozporządzenie Ministerstwa

Posted on

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zainteresowanym odsyłamy do strony: www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=019808