Szkolenie fizyków medycznych

Posted on

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy! Na prośbę Prof. Petera Sharp prezesa EFOMP, po uzyskaniu zgody Prezesa PTFM mgr Witold Skrzyński wyraził  zgodę na pełnienie roli oficera łącznikowego dla programu European Training and Education for Medical […]

List do członków PTFM

Posted on

LIST DO CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYKI MEDYCZNEJ Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że 14 listopada 2014 roku w Warszawie w Centrum Onkologii-Instytucie odbyło się Walne Zebranie, na którym delegaci wybrali nowy Zarząd naszego Towarzystwa na kadencję […]

Kongres PTFM – wrzesień 2017

Posted on

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy! 5 lutego 1965 roku, czyli dokładnie 50 lat temu, z inicjatywy grupy fizyków i inżynierów pracujących w szpitalach, oraz związanych z uczelniami wyższymi powołano do życia Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej. […]

Konferencja PTFM – czerwiec 2017

Posted on

Szanowni Państwo! W dniach 1-3 czerwca 2017 r. odbędzie się w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu konferencja naukowa PTFM. Tematyka konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia: radioterapię, obrazowanie medyczne, biosygnały, nanotechnologię w medycynie, ochronę radiologiczną oraz […]

Historia PTFM

Posted on

W 2011 roku minęło 46  lat od założenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Historycznie rozwój fizyki medycznej nastąpił po wielkich odkryciach promieniowania X przez Wilhelma Konrada Roentgena; pierwiastków promieniotwórczych przez Antoniego Henryka Becquerela, Marię Skłodowską ? […]

Statut PTFM

Posted on

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA §1 Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ im. Cezarego Pawłowskiego (w dalszym ciągu zwane Towarzystwem). §2 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. §3 Siedzibą Towarzystwa […]

Oddziały PTFM

Posted on

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI Przewodniczący: Jacek Kapała e-mail:jkapala@umb.edu.pl Zarząd Oddziału: Anna Kalinowska Paweł Gurynowicz Maria Kisielewska-Birycka Maria Karpińska Siedziba: Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Mickiewicza 2A, 15-222 Białystok tel:85 7485667 Historia Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa […]

Inżynier i Fizyk Medyczny

Posted on

Inżynier i Fizyk Medyczny to pierwszy na polskim rynku tytuł łączący szerokie środowisko fizyków medycznych techników, inżynierów medycznych, lekarzy oraz osoby naukowo i zawodowo związane z zagadnieniami stosowania techniki w praktyce medycznej. Na łamach czasopisma […]