Statut PTFM

Posted on

06.04.2019 Statut PTFM I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA §1 Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ im. Cezarego Pawłowskiego (dalej zwane Towarzystwem). §2 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. §3 […]

Oddziały PTFM

Posted on

Oddział Szczeciński    Przewodniczący: Jezierska Karolina karo@pum.edu.pl Sekretarz: Łukowiak Magdalena Skarbnik: Macała Agnieszka Członek: Lewocki Mirosław Adres korespondencyjny Oddziału PTFM Magdalena Łukowiak ZCO, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin   Oddział Warszawski    Przewodniczący: Kukołowicz Paweł p.kukolowicz@zfm.coi.pl W-ce […]

Inżynier i Fizyk Medyczny

Posted on

Inżynier i Fizyk Medyczny to pierwszy na polskim rynku tytuł łączący szerokie środowisko fizyków medycznych techników, inżynierów medycznych, lekarzy oraz osoby naukowo i zawodowo związane z zagadnieniami stosowania techniki w praktyce medycznej. Na łamach czasopisma […]

Rozporządzenie Ministerstwa

Posted on

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zainteresowanym odsyłamy do strony: www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=019808

II Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej ’14

Posted on

Obchody II Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 21 listopada, 2014 Obchody poświęcone będą popularyzowaniu tematyki związanej z fizyką medyczną. W planach: konkurs dla młodzieży licealnej oraz wykłady otwarte dla wszystkich chętnych. Więcej informacji na stronie: http://www.wmf.usz.edu.pl/mdfm