Działalność ZarząduInformacjeNowości

Nadzwyczajne Walne Zebrania Delegatów PTFM (NWZD)

Szanowni Przewodniczący Oddziałów PTFM,

Zarząd Główny PTFM zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTFM (NWZD)

 

Zebranie odbędzie się dnia 06.04.2019 w Gliwicach, w Centrum Onkologii – Instytycie MSC, ul. Wybrzeże AK 15, Sala im. J. Święckiego,  o godz. 12:00.

zgodnie z  § 26  Statutu, drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 12:15 w tej samej lokalizacji

W związku z tym należy przeprowadzić w Oddziałach Walne Zebrania Członków i wybrać delegatów na NWZD. Listy wybranych delegatów wraz z protokołem z zebrania proszę o przesłanie do mnie do 16.03.2019 r. na adres mailowy – sekretarz@ptfm.pl

Celem Nadzwyczajnego Wlanego  Zebrania Delegatów głosowanie nad zmianami w statucie naszego Towarzystwa (aktualny statut znaleźć można tutaj:  www.ptfm.pl/statut-ptfm ), proszę więc o przesyłanie propozycji zmian na załączonym formularzu również do dnia 14.03.2019 r na mój adres mailowy (sekretarz@ptfm.pl). Propozycje przesłane po tym terminie mogą nie zostać wzięte pod uwagę podczas NWZD. Wszystkie propozycje zmian zgłoszone w terminie będą umieszczone na naszej stronie www.ptfm.pl dostępne dla zarejestrowanych członków.

16 marca zostanie wysłany program zebrania do Przewodniczących Oddziałów oraz umieszczony na stronie PTFM – dla zarejestrowanych członków.

Przewodniczących Oddziałów proszę o przekazanie tej informacji do wszystkich Członków oddziału.

Wszystkich członków proszę o założenie konta na stronie PTFM.pl, na której w sekcji „PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE” jest dostępny formularz proponowanych zmian.

————————
Z poważaniem
Aleksandra Klimas
Sekretarz PTFM

sekretarz@ptfm.pl