Działalność Zarządu

List do członków PTFM

LIST DO CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYKI MEDYCZNEJ

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że 14 listopada 2014 roku w Warszawie w Centrum Onkologii-Instytucie odbyło się Walne Zebranie, na którym delegaci wybrali nowy Zarząd naszego Towarzystwa na kadencję trwającą od 14.11.2014r. do 13.11.2018r.

W wyniku głosowania zmienione zostały wybrane punkty w Statucie PTFM. Przegłosowano między innymi:

– zrezygnowanie z listownej formy komunikacji z członkami Towarzystwa na rzecz przekazu informacji drogą elektroniczną;

– zwiększenie wysokości rocznej składki członkowskiej z 40zł na 80zł;

– wprowadzenie możliwości wpłaty obecnych i zaległych składek na konto Towarzystwa.

(Pełna treść Statutu dostępna jest pod adresem: http://ptfm.pl/towarzystwo-naukowe-ptfm/statut/)

Swoją działalność nowy Zarząd rozpoczyna między innymi od uporządkowania spraw finansowych i członkowskich Towarzystwa. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie wpłaty członkowskiej za rok 2015 w wysokości 80 zł na konto PTFM do dnia 31.03.2015r.

Prosimy również o uregulowanie przelewem zaległych składek za poprzednie dwa lata. Składka członkowska w poprzednich latach wynosiła rocznie 40zł. Przypominamy, że połowa Państwa składki członkowskiej pozostaje do dyspozycji Oddziału, do którego należycie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z nowym Statutem Towarzystwa, członkostwo ustaje automatycznie z powodu nie zapłacenia składek członkowskich w ciągu dwóch lat. Mamy przyjemność również poinformować, że w tym roku mija 50 lat od założenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. W związku z tą rocznicą, w dniach 3-5.09.2015r. w Warszawie, odbędzie się Konferencja Naukowa, do udziału, w której wszystkich serdecznie zapraszamy. Zdajemy sobie sprawę, że działalność naszego Towarzystwa w dużej mierze zależy do aktywności jego członków, dlatego też serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w życiu PTFM.

Pobierz:

List do członków PTFM

Z wyrazami szacunku Zarząd Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej