Edukacja / DydaktykaInformacjeNowościRóżneSzkoleniaWydarzenia

Kurs z „Ochrony Radiologicznej” – moduł I, kurs 5 specjalizacja w dziedzinie fizyka medyczna. 21-24.04.2020 – Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Szanowni Państwo,

W dniach 21-24.04.2020 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii zostanie
zorganizowany czterodniowy kurs z „Ochrony Radiologicznej” obejmujący moduł I,
kurs 5 specjalizacji w dziedzinie fizyka medyczna.
Szkolenie skierowane jest do fizyków specjalizujących się w dziedzinie fizyki
medycznej. W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby spoza specjalizacji.
Przewidywana liczba uczestników 30 osób. Koszt kursu wynosi 500 zł . Opłata
obejmuje materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe. Rezerwacja noclegów we
własnym zakresie.
Osoby zainteresowane kursem prosimy o czytelne wypełnienie przesłanego
formularza i odesłanie do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii drogą mailową bądź
faksem w terminie do 31.03.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące
zakwalifikowania, kwoty, numeru konta otrzymają Państwo do dnia 3.04.2020r.
Opłatę rejestracyjną należy dokonać do dnia 10.04.2020 r. po kwalifikacji.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 14.04.2020 opłata rejestracyjna nie będzie
zwracana.
Wszelkich informacji udzielamy drogą elektroniczną i telefonicznie. Zwracamy się
z prośbą o przestrzeganie podanych terminów.
Uwaga! W przypadku zbyt małej liczby kandydatów Organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania kursu.

Ochrona Radiologiczna 2020 <<<< INFORMACJA O KURSIE I ZGŁOSZENIACH

Z poważaniem
Dr n. fiz. Andrzej Dąbrowski
p.o. Kierownik Jednostki Szkolącej
ze specjalizacji w dziedzinie fizyka medyczna

KONTAKT
Katarzyna Blejder, tel. 041 36 74 328, faks: 041 36 74 090
E-mail: kasiabl@onkol.kielce.pl
Strona internetowa: www.onkol.kielce.pl