SzkoleniaWydarzenia

KURS SPECJALIZACYJNY Z MEDYCYNY NUKLEARNEJ

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy planowany jest kurs z Medycyny Nuklearnej (moduł X , część I i II).

Kurs odbędzie się, jeżeli liczba uczestników przekroczy 25 osób.

Uprzejmie prosimy o wysyłanie wstępnej deklaracji chęci uczestniczenia w kursie na adres e-mail : iga.racka@gmail.com

W e-mailu proszę podać informację czy zainteresowani są Państwo obiema częściami czy tylko jedną (jeżeli jedną to którą).

Informacje te pozwolą nam ustalić dokładną wysokość opłaty za kurs.