SzkoleniaWydarzenia

Kurs specjalizacyjny „Informatyka medyczna”

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13 – 15 maja 2019 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbędzie się kurs „Informatyka medyczna” w ramach specjalizacji z fizyki medycznej, moduł XIII (Wybrane zagadnienia informatyki medycznej).

Szkolenie skierowane jest do fizyków specjalizujących się w dziedzinie fizyki medycznej. W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby spoza specjalizacji.

Koszt kursu wynosi 300 zł brutto. Opłata rejestracyjna obejmuje materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe.

Rezerwacja noclegów i dojazd we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza i odesłanie od Świętokrzyskiego Centrum Onkologii drogą mailową bądź faksem w terminie do 15.04.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Informację dotyczącą zakwalifikowania otrzymają Państwo dnia 23.04.2019 r. Opłatę rejestracyjną należy wnieść do dnia 30.04.2019 roku po otrzymaniu informacji o kwalifikacji. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 7 dni przed rozpoczęciem kursu, tj. po 5.05.2019r. nie zwracamy opłaty rejestracyjnej. Wszelkich informacji udzielamy drogą elektroniczną i telefonicznie w godzinach od 7.00-15.00. Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie podanych wyżej terminów.

UWAGA!
W przypadku zbyt małej liczby kandydatów Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu.