Edukacja / DydaktykaInformacjeNowościRóżne

Konkurs na stanowisko adiunkta w NZ 62 Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej Oddziału Zastosowań Fizyki IFJ PAN

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w NZ 62 Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej Oddziału Zastosowań Fizyki IFJ PAN

szczegóły do pobrania w linku:

konkurs na stanowisko adiunkta