Działalność Zarządu

Kongres PTFM – wrzesień 2017

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy!

5 lutego 1965 roku, czyli dokładnie 50 lat temu, z inicjatywy grupy fizyków i inżynierów pracujących w szpitalach, oraz związanych z uczelniami wyższymi powołano do życia Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej. Wśród założycieli było wielu znakomitych fizyków i inżynierów, między innymi mgr Oskar Chomicki oraz prof. Jerzy Tołwiński. Wspominam o nich, gdyż mgr Chomicki i prof. Tołwiński uczestniczyli czynnie w organizowanych w Warszawie obchodach Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej i 80 lecia Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie.

Jak już to zostało powiedziane, w czasie Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w ubiegłym roku, aby uświetnić 50 lecie PTFM odbędzie się w Warszawie w dniach 3 ? 5 września Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Wysłuchamy bardzo ciekawych wystąpień zaproszonych gości, oraz fascynujących wykładów wprowadzających. Będziemy mieli okazję zaprezentować wyniki własnych badań, spotkamy wielu przyjaciół. Przestrzeń zastosowań fizyki w medycynie nieustannie się rozszerza. Konieczność Wykonania specyficznych pomiarów, opracowania adekwatnych modeli poprzedza implementację osiągnięć nauki w medycynie. W tym zakresie fizycy są niezastąpieni. Bezpieczeństwo stosowania skomplikowanych urządzeń wymaga ciągłej obecności fizyków medycznych. Zaangażowanie fizyków w leczenie i diagnostykę przynosi wymierne korzyści pacjentom i równocześnie pozwala fizykom medycznym odnajdować szczególną radość z pełnionej służby.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, ufając, że spotkamy się w Warszawie na Kongresie PTFM.
Pobierz:
Pismo Okolicznościowe
Zaproszenie

Dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. COI
Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej