InformacjeNowościRóżneWydarzenia

Gliwice 2019 – Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej – PODSUMOWANIE.

Koleżanki i Koledzy

Członkowie Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

W dniach 12 – 15 czerwca 2019 roku odbył się w Gliwicach Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Miejscem kongresu było Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Kongres połączony był z Konferencją Naukową  „Radioterapia Wysokiej Precyzji”, organizowaną wspólnie z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Radioterapii, Spotkaniem Sekcji Radioterapii PTFM oraz Seminarium Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, które odbyło się w Centrum Onkologii – Instytucie MSC w Gliwicach. Kongres był zorganizowany wspólnie z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach oraz Górnośląską Agencją Rozwoju i Promocji w Gliwicach, a wspierany przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Był to już 16. Kongres PTFM (Towarzystwo istnieje of 1965 roku), ale pierwszy, który odbył się na Śląsku. Tematyka Kongresu związana była z zastosowaniem fizyki w medycynie: w radioterapii, w medycynie nuklearnej, w informatyce i nanotechnologii oraz w badaniach obrazowych. Zaprezentowano 64 prace w formie plakatowej oraz wygłoszono 74 wykłady w 12 sesjach naukowych, które odbywały się w dwóch równoległych panelach. Wykłady rozpoczynały się o godzinie 8:15 a kończyły o 17:00. W całym wydarzeniu uczestniczyło ponad 260 osób, a 15 firm miało swoje stoiska prezentujące oferowane wyroby – zarówno sprzętowe, jak i programowe. W Kongresie aktywnie uczestniczyli  Konsultanci Krajowi w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej i Fizyki Medycznej. Obecny był również Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Fizyki Medycznej. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele 13 jednostek naukowych, głównie polskich. Streszczenia prezentowanych prac zostały opublikowane w czasopiśmie Inżynier i Fizyk Medyczny.

Tematyka Kongresu została zdominowana przez zagadnienia związane z zastosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie. Nie jest to zaskakujące, ponieważ większość fizyków medycznych związanych jest z tą dziedziną medycyny. Oczywiście, promieniowanie jonizujące stosowane jest w terapii i diagnostyce, dlatego prezentowane prace dotyczyły również tych zagadnień. Nie bez znaczenia jest bardzo szybki rozwój metod informatycznych zastosowanych w medycynie. Nie są to tylko programy komputerowe dedykowane do „obsługi” szpitali i jednostek medycznych, ale przede wszystkim programy wspomagające terapię i diagnostykę. W czasie Kongresu odbyły się również dwie dyskusje panelowe dotyczące kontroli leczenia oraz automatyzacji procesu planowania leczenia w radioterapii.

Z frekwencji na Kongresie wynika, że co drugi członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej był uczestnikiem Kongresu, tak przynajmniej „mówi” statystyka. To niezły wynik i mam nadzieję, że na następnym Kongresie za dwa lata będzie nas jeszcze więcej.

Z dużą dozą zadowolenia chciałbym przekazać informację, niezwiązaną z Konferencją, ale ważną dla naszego środowiska. Czasopismo Polish Journal of Medical Physics and Engineering, które jest oficjalnym, wydawanym tylko elektronicznie czasopismem PTFM, zostało w tym roku umieszczone w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. uzyskując 20 pkt. Jest to duża zasługa redaktora naczelnego, profesora Pawła Kukołowicza oraz redaktora i sekretarza redakcji Pana Witolda Skrzyńskiego, którym bardzo dziękuję za wysiłek i zaangażowanie w prowadzeniu tego czasopisma. Zachęcam również do nadsyłania prac. Obecnie są to w zdecydowanej większości artykuły, które przysyłają fizycy spoza naszego kraju.

 

Prof. Krzysztof Ślosarek

Prezes

Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej