Edukacja / DydaktykaInformacjeNowościSzkoleniaWydarzenia

European School for Medical Physics Experts (ESMPE) Treatment Planning systems

European School for Medical Physics Experts (ESMPE)

Treatment Planning systems 

 

Chcielibyśmy poinformować, iż w dniach 10-12 października 2019 roku w Warszawie odbędzie się

European School for Medical Physics Experts (ESMPE) in Radiotherapy.

Szkoła organizowana przez EFOMP ( European Federation of Organisations for Medical Physics)

wspólnie z COCIR (Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry)

oraz we współpracy z PTFM (Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego).

 

Szczegółowy program oraz dane techniczne znajdują się pod adresem

https://www.efomp.org/uploads/EFOMP_school_2019_RT.pdf

 

Rejestracja odbywa się pod adresem

https://www.efomp.org/index.php?r=regforms

 

Chcąc uczestniczyć w szkole można  ubiegać się o granty ufundowane przez ENEN (European Nuclear Education Network )

https://plus.enen.eu/grants/

Projekt ENEN stanowi wsparcie finansowe poprzez dotację umożliwiające mobilność studentów i specjalistów chcących prowadzić działalność edukacyjna lub szkoleniową w dziedzinie fizyki medycznej.

Działania te powinny być zakończone przed końcem projektu, tj. 31.09.2020.

Podczas składania wniosku należy wybrać pole „aplikacje medyczne” https://enenplus.fluidreview.com/.

Następny termin na składanie wniosków to już 31.03.2019 r. !

 

W dniach 8 – 10 października 2019 roku również w Warszawie odbędą się egzaminy umożliwiające otrzymanie

European Attestation Certificate

 

Rejestracja on-line odbywa się pod adresem

https://www.efomp.org/index.php?r=eebregforms

 

Ostatniego dnia European School for Medical Physics Experts (12.10.2019 r. ) odbędzie się

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Spotkanie Rady EFOMP. ”