KURS SPECJALIZACYJNY „Teleradioterapia: charakterystyka i modelowanie wiązek terapeutycznych. Przygotowanie systemów planowania leczenia do użytku klinicznego.”

Posted on

Koleżanki i Koledzy, uprzejmie informujemy o organizowanym przez Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie kursie specjalizacyjnym „Teleradioterapia: charakterystyka i modelowanie wiązek terapeutycznych. Przygotowanie systemów planowania leczenia do użytku klinicznego.” Treści przekazywane podczas […]