EUROPEJSKI KONGRES FIZYKI MEDYCZNEJ

Posted on

EUROPEJSKI KONGRES FIZYKI MEDYCZNEJ 23 ? 25 sierpnia 2018 Przed rozpoczęciem kongresu ECMP 2018 istnieje możliwość wzięcia udziału w jednym ze spotkań poprzedzających i wzięcia udziału w egzaminach na uzyskanie Europejskiego Dyplomu Fizyki Medycznej (EDMP) […]

Rozporządzenie Ministerstwa

Posted on

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zainteresowanym odsyłamy do strony: www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=019808

II Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej ’14

Posted on

Obchody II Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 21 listopada, 2014 Obchody poświęcone będą popularyzowaniu tematyki związanej z fizyką medyczną. W planach: konkurs dla młodzieży licealnej oraz wykłady otwarte dla wszystkich chętnych. Więcej informacji na stronie: http://www.wmf.usz.edu.pl/mdfm

Rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Posted on

Dnia 7 listopada 2014 r. tj. w rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie oraz Instytut Fizyki […]