Historia PTFM

Posted on

W 2011 roku minęło 46  lat od założenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Historycznie rozwój fizyki medycznej nastąpił po wielkich odkryciach promieniowania X przez Wilhelma Konrada Roentgena; pierwiastków promieniotwórczych przez Antoniego Henryka Becquerela, Marię Skłodowską ? […]

Statut PTFM

Posted on

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA §1 Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ im. Cezarego Pawłowskiego (w dalszym ciągu zwane Towarzystwem). §2 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. §3 Siedzibą Towarzystwa […]

Oddziały PTFM

Posted on

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI Przewodniczący: Jacek Kapała e-mail:jkapala@umb.edu.pl Zarząd Oddziału: Anna Kalinowska Paweł Gurynowicz Maria Kisielewska-Birycka Maria Karpińska Siedziba: Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Mickiewicza 2A, 15-222 Białystok tel:85 7485667 Historia Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa […]