InformacjeNowościRóżne

Fizycy medyczni działalność gospodarcza ubezpieczenie

W związku z trwającą dyskusją i niejednoznaczną praktyką dotyczącą posiadania przez Fizyków Medycznych obowiązkowego ubezpieczenia OC, kancelaria Rożek Brokers Group zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interpretację Rozporządzenia z 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia wskazało, że każdy kto udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej będący jednocześnie osobą fizyczną posiadającą fachowe uprawienia podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC świadczeniodawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12 2011(Dz.U. Nr 293 , poz 1728).

Chcąc umożliwić środowisku fizyków medycznych spełnienie powyższej interpretacji, kancelaria Rożek Brokers Group przeprowadziła z PZU dodatkowe negocjacje, w których wyniku, oferta została rozszerzona o możliwość zawarcia ww ubezpieczenia.

Szczgółowe informację znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

pismo ws obowiązkowego ubezpieczenia

Pismo Ministerstwa Finansów do Ministerstwa Zdrowia

Interpretacja Ministerstwa Zdrowia

pisma Kancelarii do Ministerstwa