Zarząd

dr hab. Paweł Kukołowicz
Prezes

dr hab. Krzysztof Ślosarek
Wiceprezes

dr Mirosław Lewocki
Wiceprezes

dr Grażyna Kosicka
Sekretarz

mgr Anna Zawadzka
Skarbnik

dr Marzena Janiszewska

dr Renata Kabacińska

mgr Damian Kabat