Członkowie wspierający

Aktualności

WARSZAWSKIE SPOTKANIA  FIZYKI MEDYCZNEJ

 

14 - 16 maj 2015, Warszawa

 

Więcej ...

XIII ŚWIATOWY KONGRES FIZYKI MEDYCZNEJ I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

 

7-12 czerwiec 2015, Toronto

 

Więcej ...

Zakład Fizyki Medycznej w Gdyni uzyskał akredytację PCA

nr akredytacji AB 1542.

 

Więcej ...

 

 

Pierwsze szkolenie z cyklu EUTEMPE-RX

Do 9 grudnia 2014 roku można zgłaszać chęć udziału w szkoleniu "MPE01:

Development of the Profession and the Challenges for the Medical Physics Experts (D&IR) in Europe".

 

Więcej ...

European Training and Education for Medical Physics Experts in Radiology.

 

Więcej ...

Jak Koreańskie Towarzystwo Fizyki Medycznej

świętowało Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej

 

Więcej ...

Zapraszamy na wirtualne zwiedzanie

Muzeum Lamp Rentgenowskich.

 

Więcej ...

Szkolenia -

Diagnostyka Obrazowa

 

Więcej ...

 

Pytania przygotowujące do egzaminu specjalizacyjnego.

Teleradioterapia.

 

Więcej ...

Kurs specjalizacyjny

 

Wybrane zagadnienia informatyki medycznej.

12 – 14 luty 2015 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

 

Więcej ...

Radiation Protection N° 174

European Guidelines on Medical Physics Expert

 

Więcej...

Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2015)

 

Więcej ...

 

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Kontrola systemów planowania leczenia 3D

w radioterapii wiązkami zewnętrznymi fotonów i elektronów.

 

Więcej …

 

Szczecińskie Dni Fizyki Medycznej

23 stycznia 2015

Szczecin, Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersyetetu Szczecińskiego

 

Więcej...

 

          Składamy  najserdeczniejsze życzenia                                  radosnych, pełnych pokoju

                       świąt bożego narodzenia.

                                       

                                     Prezes i Zarząd Główny PTFM. 

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Cieszymy się, że trafiłeś na naszą stronę internetową.

Dowiedz się więcej o Naszym Towarzystwie Naukowym - poznaj nas lepiej!!!

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej powstało z inicjatywy grupy fizyków, inżynierów i lekarzy zainteresowanych rozwojem zastosowań nauk ścisłych i techniki w medycynie. Pierwsze zebranie Komitetu Założycielskiego Towarzystwa odbyło się 5 lutego 1965 r.
 

  

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju fizyki medycznej i zastosowań techniki w medycynie i biologii. Dla osiągnięcia swych celów PTFM rozwija następującą działalność:

 

  • Organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty i wykłady.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.
  • Opiniuje o stanie i potrzebach fizyki medycznej i występuje w jej sprawach wobec władz.
  • Utrzymuje łącznosć z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
  • Zarząd główny powołuje komisje i komitety do wykonywania poszczególnych zadań.

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA.

Szczecińskie Dni Fizyki Medycznej

23 stycznia 2015

Szczecin, Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersyetetu Szczecińskiego

 

Więcej...

 

 

Spotykamy się regularnie, w różnych miejscach. Spotkania te służą zarówno wymianie pomysłów, jak i celom towarzyskim. Ponadto, podejmujemy na nich ważne decyzje, które istotnie wpływają na działalność Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Odwiedź naszą stronę lub nasz profil na Facebook i dowiedz się o nas więcej!

Administratorzy strony:

  

Magdalena Łukowiak

tel: 660 523 867

mlukowiak@onkologia.szczecin.pl

 

Karolina Jezierska

tel: 792 52 76 52

karo@pum.edu.pl

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.