Członkowie wspierający

Aktualności

 

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

14 listopad 2014, Warszawa

 

Więcej ...

 

       

Kurs specjalizacyjny

Diagnostyka obrazowa

ćwiczenia praktyczne (Moduł IX)

 

10-12 grudnia 2014 roku Świętokrzyskie Centrum Onkologii

 

Więcej ...

SESJA WARSZTATOWA
1st BME - ENA Georgian Working Group Meeting & Workshop

 

27 października 2014
Szczecin, aula im. prof. Stanisława Skoczowskiego
 

Więcej...

Pytania przygotowujące do egzaminu specjalizacyjnego.

Teleradioterapia.

 

Więcej ...

Kurs specjalizacyjny

 

Wybrane zagadnienia informatyki medycznej.

12 – 14 luty 2015 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

 

Więcej ...

Radiation Protection N° 174

European Guidelines on Medical Physics Expert

 

Więcej...

II Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej

Uroczystości 80 -lecia Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii-Instytutu

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Więcej ...

Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2015)

 

Więcej ...
 

Obchody Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej w Szczecinie

 

Więcej...

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Kontrola systemów planowania leczenia 3D

w radioterapii wiązkami zewnętrznymi fotonów i elektronów.

 

Więcej …

 

Zmiany Ustawy Prawo Atomowe czekają na podpis Prezydenta

 

Więcej …

 

Szczecińskie Dni Fizyki Medycznej

23 stycznia 2015

Szczecin, Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersyetetu Szczecińskiego

 

Więcej...

Notre Dame-Europe Symposium on Nuclear Science and Society

October 27-29, 2014

London, Notre Dame London Center

 

Więcej …

List dr hab. Pawła Kukołowicza, prof. nadzw. COI

Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

Więcej…

Nowe publikacje wydane przez

Komisję Europejską:

 

Więcej…

Informacja o zmianach ustawy Prawo Atomowe

 

Więcej ...

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Cieszymy się, że trafiłeś na naszą stronę internetową.

Dowiedz się więcej o Naszym Towarzystwie Naukowym - poznaj nas lepiej!!!

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej powstało z inicjatywy grupy fizyków, inżynierów i lekarzy zainteresowanych rozwojem zastosowań nauk ścisłych i techniki w medycynie. Pierwsze zebranie Komitetu Założycielskiego Towarzystwa odbyło się 5 lutego 1965 r.
 

  

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju fizyki medycznej i zastosowań techniki w medycynie i biologii. Dla osiągnięcia swych celów PTFM rozwija następującą działalność:

 

  • Organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty i wykłady.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.
  • Opiniuje o stanie i potrzebach fizyki medycznej i występuje w jej sprawach wobec władz.
  • Utrzymuje łącznosć z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
  • Zarząd główny powołuje komisje i komitety do wykonywania poszczególnych zadań.

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA.

Notre Dame-Europe Symposium on Nuclear Science and Society

October 27-29, 2014

London, Notre Dame London Center

 

Więcej …

 

Spotykamy się regularnie, w różnych miejscach. Spotkania te służą zarówno wymianie pomysłów, jak i celom towarzyskim. Ponadto, podejmujemy na nich ważne decyzje, które istotnie wpływają na działalność Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy!

 

Zobacz gdzie i kiedy odbywa się najbliższe spotkanie.

 

 

Odwiedź naszą stronę lub nasz profil na Facebook i dowiedz się o nas więcej!

Administratorzy strony:

  

Magdalena Łukowiak

tel: 660 523 867

mlukowiak@onkologia.szczecin.pl

 

Karolina Jezierska

tel: 792 52 76 52

karo@pum.edu.pl

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.