Członkowie wspierający

Aktualności

Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2015)

 

Więcej ...
 

Obchody Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej w Szczecinie

 

Więcej...

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Kontrola systemów planowania leczenia 3D

w radioterapii wiązkami zewnętrznymi fotonów i elektronów.

 

Więcej …

 

Zmiany Ustawy Prawo Atomowe czekają na podpis Prezydenta

 

Więcej …

 

Szczecińskie Dni Fizyki Medycznej

23 stycznia 2015

Szczecin, Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersyetetu Szczecińskiego

 

Więcej...

Notre Dame-Europe Symposium on Nuclear Science and Society

October 27-29, 2014

London, Notre Dame London Center

 

Więcej …

AAPM Highlights

10 – 11 październik 2014  

Poznań, Wielkopolskie Centrum Onkologii

 

Więcej …

Praca dla fizyka 

w Pracowni Dozymetrii

w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie.

 

 Więcej…

"Muzeum Lamp Rentgenowskich"

przy  Politechnice Opolskiej

 

Więcej…

List dr hab. Pawła Kukołowicza, prof. nadzw. COI

Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

Więcej…

Nowe publikacje wydane przez

Komisję Europejską:

 

Więcej…

Informacja o prof. Dietrichu Harderze, członku honorowym PTFM

 

Więcej…

Nowości na stronie Radiation Protection of Patients

 

Więcej …

Obniżone wpisowe – Kursy ESTRO 2014 

 

 Więcej ...

Informacja o zmianach ustawy Prawo Atomowe

 

Więcej ...

 

e-Medical Physics World Issues

Electronic Medical Physics World

 

Więcej …


Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Cieszymy się, że trafiłeś na naszą stronę internetową.

Dowiedz się więcej o Naszym Towarzystwie Naukowym - poznaj nas lepiej!!!

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej powstało z inicjatywy grupy fizyków, inżynierów i lekarzy zainteresowanych rozwojem zastosowań nauk ścisłych i techniki w medycynie. Pierwsze zebranie Komitetu Założycielskiego Towarzystwa odbyło się 5 lutego 1965 r.
 

  

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju fizyki medycznej i zastosowań techniki w medycynie i biologii. Dla osiągnięcia swych celów PTFM rozwija następującą działalność:

 

  • Organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty i wykłady.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.
  • Opiniuje o stanie i potrzebach fizyki medycznej i występuje w jej sprawach wobec władz.
  • Utrzymuje łącznosć z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
  • Zarząd główny powołuje komisje i komitety do wykonywania poszczególnych zadań.

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA.

AAPM Highlights

10 – 11 październik 2014  

Poznań, Wielkopolskie Centrum Onkologii

 

Więcej …

Notre Dame-Europe Symposium on Nuclear Science and Society

October 27-29, 2014

London, Notre Dame London Center

 

Więcej …

 

Spotykamy się regularnie, w różnych miejscach. Spotkania te służą zarówno wymianie pomysłów, jak i celom towarzyskim. Ponadto, podejmujemy na nich ważne decyzje, które istotnie wpływają na działalność Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy!

 

Zobacz gdzie i kiedy odbywa się najbliższe spotkanie.

 

 

Odwiedź naszą stronę lub nasz profil na Facebook i dowiedz się o nas więcej!

Administratorzy strony:

  

Magdalena Łukowiak

tel: 660 523 867

mlukowiak@onkologia.szczecin.pl

 

Karolina Jezierska

tel: 792 52 76 52

karo@pum.edu.pl

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.