Członkowie wspierający

Aktualności

Praca dla fizyka 

w Pracowni Dozymetrii

w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie.

 

 Więcej…

6th Alpe-Adria

Medical Physics Meeting (AAMP)

May 29–31, 2014 Budapest, Hungary

  

Więcej…

"Muzeum Lamp Rentgenowskich"

przy  Politechnice Opolskiej

 

Więcej…

List dr hab. Pawła Kukołowicza, prof. nadzw. COI

Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

Więcej…

Warszawskie Spotkanie

Fizyki Medycznej (WSFM)

15 -17 maj, 2014 

 

Więcej…

Nowe publikacje wydane przez

Komisję Europejską:

 

Więcej…

Informacja o prof. Dietrichu Harderze, członku honorowym PTFM

 

Więcej…

Nowości na stronie Radiation Protection of Patients

 

Więcej …

KURS ESTRO

PHYSICS FOR MODERN RADIOTHERAPY

04-08 May, 2014

Madrid, Spain

 

Więcej ...

QA and Dosimetry of Emerging Radiotherapy Techniques

June 16-20, 2014

Tallinn, Estonia

 

Więcej ...

8th European Conference on Medical Physics (ECMP2014)


September 11th-13th, 2014 

Athens, Greece

  

Więcej ...


Obniżone wpisowe – Kursy ESTRO 2014 

 

 Więcej ...

Informacja o zmianach ustawy Prawo Atomowe

 

Więcej ...

 

e-Medical Physics World Issues

Electronic Medical Physics World

 

Więcej …


2ndInternational Conference on Medical Physics in

Radiation Oncology and Imaging

 

20 – 22 August 2014

Dhaka, Bangladesh

 

Więcej …


Advanced Kinetic Modeling and Parametric Methods
Advanced SPECT and PET Applications in 
Cardiology, Neurology and Oncology

 

July 10 – July 12, 2014
Prague, Czech Republic

 

Więcej ...

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Cieszymy się, że trafiłeś na naszą stronę internetową.

Dowiedz się więcej o Naszym Towarzystwie Naukowym - poznaj nas lepiej!!!

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej powstało z inicjatywy grupy fizyków, inżynierów i lekarzy zainteresowanych rozwojem zastosowań nauk ścisłych i techniki w medycynie. Pierwsze zebranie Komitetu Założycielskiego Towarzystwa odbyło się 5 lutego 1965 r.
 

  

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju fizyki medycznej i zastosowań techniki w medycynie i biologii. Dla osiągnięcia swych celów PTFM rozwija następującą działalność:

 

  • Organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty i wykłady.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.
  • Opiniuje o stanie i potrzebach fizyki medycznej i występuje w jej sprawach wobec władz.
  • Utrzymuje łącznosć z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
  • Zarząd główny powołuje komisje i komitety do wykonywania poszczególnych zadań.

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA.

KURS ESTRO PHYSICS FOR MODERN RADIOTHERAPY

04-08 May, 2014 Madrid, Spain

 

Więcej ...

Warszawskie Spotkanie Fizyki Medycznej (WSFM)

15 -17 maj, 2014 

 

Więcej…

 

Spotykamy się regularnie, w różnych miejscach. Spotkania te służą zarówno wymianie pomysłów, jak i celom towarzyskim. Ponadto, podejmujemy na nich ważne decyzje, które istotnie wpływają na działalność Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy!

 

Zobacz gdzie i kiedy odbywa się najbliższe spotkanie.

 

 

Odwiedź naszą stronę lub nasz profil na Facebook i dowiedz się o nas więcej!

Administratorzy strony:

  

Magdalena Łukowiak

tel: 660 523 867

mlukowiak@onkologia.szczecin.pl

 

Karolina Jezierska

tel: 792 52 76 52

karo@pum.edu.pl

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.