Członkowie wspierający

Aktualności

Kurs specjalizacyjny

 

Wybrane zagadnienia informatyki medycznej.

19 – 21 marzec 2015 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

 

Więcej ...

Radiobiologia w radiologii - szkolenie z cyklu EUTEMPE-RX

Do 12 lutego 2015 roku można zgłaszać chęć udziału w szkoleniu

"MPE02: Radiation biology for medical physicists in radiology".

Szkolenie składa się z dwóch części: praca własna on-line oraz spotkanie w Pawii (Włochy) dniach
13-18 kwietnia 2015 roku.

 

Więcej ...

HARMONOGRAM KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH W DZIEDZINIE FIZYKA MEDYCZNA

 

organizowanych przez

Zakład Fizyki Medycznej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie,

Oddział w Krakowie

w roku 2015

 

Więcej ...

IBPRO: INTEGRATED COURSE IN BIOLOGY AND PHYSICS OF RADIATION ONCOLOGY

 

May 3-8, 2015

Wayne State University School of Medicine, Detroit, United States

 

Więcej ...

IAEA: NV regarding Justification of Medical Exposure

and the Use of

Appropriateness Criteria,

 

09-11 March 2015

 

Więcej ...

Program Konferencji

Szczecińskie Dni Fizyki Medycznej

 

23 styczeń 2015, Szczecin

 

Więcej...

Wykaz wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej.

 

Więcej ...

WARSZAWSKIE SPOTKANIA  FIZYKI MEDYCZNEJ

 

14 - 16 maj 2015, Warszawa

 

Więcej ...

XIII ŚWIATOWY KONGRES FIZYKI MEDYCZNEJ I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

 

7-12 czerwiec 2015, Toronto

 

Więcej ...

Pierwsze szkolenie z cyklu EUTEMPE-RX

Do 9 grudnia 2014 roku można zgłaszać chęć udziału w szkoleniu "MPE01:

Development of the Profession and the Challenges for the Medical Physics Experts (D&IR) in Europe".

 

Więcej ...

European Training and Education for Medical Physics Experts in Radiology.

 

Więcej ...

Szkolenia -

Diagnostyka Obrazowa

 

Więcej ...

 

Pytania przygotowujące do egzaminu specjalizacyjnego.

Teleradioterapia.

 

Więcej ...

Kurs specjalizacyjny

 

Wybrane zagadnienia informatyki medycznej.

12 – 14 luty 2015 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

 

Więcej ...

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Kontrola systemów planowania leczenia 3D

w radioterapii wiązkami zewnętrznymi fotonów i elektronów.

 

Więcej …

 

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Cieszymy się, że trafiłeś na naszą stronę internetową.

Dowiedz się więcej o Naszym Towarzystwie Naukowym - poznaj nas lepiej!!!

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej powstało z inicjatywy grupy fizyków, inżynierów i lekarzy zainteresowanych rozwojem zastosowań nauk ścisłych i techniki w medycynie. Pierwsze zebranie Komitetu Założycielskiego Towarzystwa odbyło się 5 lutego 1965 r.
 

  

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju fizyki medycznej i zastosowań techniki w medycynie i biologii. Dla osiągnięcia swych celów PTFM rozwija następującą działalność:

 

  • Organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty i wykłady.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.
  • Opiniuje o stanie i potrzebach fizyki medycznej i występuje w jej sprawach wobec władz.
  • Utrzymuje łącznosć z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
  • Zarząd główny powołuje komisje i komitety do wykonywania poszczególnych zadań.

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA.

Szczecińskie Dni Fizyki Medycznej

23 stycznia 2015

Szczecin, Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersyetetu Szczecińskiego

 

Więcej...

 

Kurs specjalizacyjny

 

Wybrane zagadnienia informatyki medycznej.

12 – 14 luty 2015 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

 

Więcej ...

 

Spotykamy się regularnie, w różnych miejscach. Spotkania te służą zarówno wymianie pomysłów, jak i celom towarzyskim. Ponadto, podejmujemy na nich ważne decyzje, które istotnie wpływają na działalność Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Odwiedź naszą stronę lub nasz profil na Facebook i dowiedz się o nas więcej!

Administratorzy strony:

  

Magdalena Łukowiak

tel: 660 523 867

mlukowiak@onkologia.szczecin.pl

 

Karolina Jezierska

tel: 792 52 76 52

karo@pum.edu.pl

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.